Những điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng của bạn đối với website mang tên miền https://emvatoi.vn/ thuộc quyền khai thác của CÔNG TY TNHH TRANG SỨC EM VÀ TÔI®. Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa với việc chấp thuận những điều khoản, điều kiện ghi nhận tại đây.

ĐIỀU KHOẢN XỬ DỤNG

1. Hạn chế sử dụng chung, quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung thể hiện tại đây, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh, bố trí (sau đây gọi chung là “Tài Liệu”) thuộc quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền khai thác sử dụng của EM VÀ TÔI đối với quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.
Bạn được sử dụng các Tài Liệu đăng tải trên website này cho mục đích tiêu dùng cá nhân, không vì mục đích thương mại và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phi thương mại. Việc sao chép, sửa đổi một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, nhượng lại quyền, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của EM VÀ TÔI. Trích dẫn nguồn từ website này là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng bất cứ Tài liệu nào của chúng tôi.

2. Sự từ chối chung

Các dịch vụ và tài liệu được dự kiến chỉ dành cho khách hàng của EM VÀ TÔI và được cung cấp chỉ cho sự thuận tiện của các đối tượng truy cập website này. EM VÀ TÔI không cấp quyền sở hữu cho bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nào ngoài mục đích hỗ trợ các bạn thực hiện các quyền trên của bạn. Độ tin cậy vào thông tin, tài liệu, độ chính xác tại đây rất cao. Tuy nhiên, EM VÀ TÔI bảo lưu quyền và không chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ, hay độ tin cậy của các thông tin, dịch vụ, tài liệu và các khoản mục khác chứa đựng được cung cấp qua website này dưới mọi hình thức.

3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

EM VÀ TÔI sẽ không chịu bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng website của chúng tôi. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải virus có thể lây nhiễm vào thiết bị của bạn, thiết bị điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại bị hư hỏng hay các sự cố kết nối khác không có khả năng truy cập internet của quý vị, việc truy cập trái phép, lỗi hệ điều hành hay bất kỳ rủi ro nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hay thiệt hại nào phát sinh liên quan đến giới hạn trách nhiệm trên. Chúng tôi cũng không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các thông tin, tài liệu được đăng tải cho dù được cung cấp bởi EM VÀ TÔI

4. Được bảo vệ bởi DMCA

Bảo vệ: URL hoặc Bộ định vị tài nguyên thống nhất này: https://evt.vn/ được sở hữu hoặc xuất bản dưới sự cho phép của chủ sở hữu kênh này. Bản trình bày âm thanh và video là nội dung gốc và hoặc chứa nội dung gốc được xuất bản dưới sự cho phép bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, hình ảnh, hình ảnh, âm thanh và video và được coi là Sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu CÔNG TY TNHH TRANG SỨC EM VÀ TÔI, cho dù có bản quyền hoặc không, và được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Pro Service bằng cách sử dụng nhưng không giới hạn trong Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số 17 Chương 512 (c) (3). Việc sao chép hoặc tái xuất bản nội dung này đều bị cấm mà không được phép.

Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số: Một phần của Luật Bản quyền Hoa Kỳ. DMCA địa chỉ hình phạt đối với vi phạm bản quyền trên Internet và bảo vệ người sáng tạo nội dung bởi “thiết lập thủ tục thông báo thích hợp” để OSP khi vi phạm bản quyền được xác định trực tuyến. Trực tuyến vi phạm bản quyền trách nhiệm Giới hạn Luật, Mục II của DMCA “thêm một phần mới 512 vào Đạo luật Bản quyền để tạo ra bốn hạn chế mới về trách nhiệm đối với hành vi xâm phạm bản quyền của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.” Các thủ tục này cho phép người sáng tạo nội dung hoặc đại lý được chỉ định của họ để nộp thông báo DMCA Takedown thích hợp để các OSP trong trường hợp vi phạm các tài liệu đã được phát hiện trên các máy chủ của họ.