2012

Bắt nguồn từ Tình Yêu

2013

Chính thức thành lập Công Ty Trang Sức Em Và Tôi ®

2014

Mở xưởng chế tác 3D

2015

Xuất khẩu